Režim dne

Organizace dne v MŠ

6.00 – 8.00 příchod dětí do MŠ, zdravotní filtr
8.00 – 8.30 ranní cvičení
8.30 – 9.00 dopolední svačina a hygiena
9.00 – 9.20 řízená činnost (1x týdně výuka anglického jazyka)
9.30 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 12.00 převlékání, hygiena, oběd
12.00 – 12.30 vyzvednutí dítěte po obědě
12.30 – 13.30 odpočinek
13.30 – 14.00 odpolední svačina a hygiena
14.00 – 16.30 hry, učení, pobyt venku, vyzvednutí dítěte