Dotační programy MŠ

OP VVV I

Šablony I

OP VVV II

Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015235

Chůva – personální podpora MŠ

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

OP VVV III

Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020437

Školní asistent – personální podpora MŠ

OPJAK

Registrační číslo projektu:

Školní asistent – personální podpora MŠ