O naší mateřské škole

Vize a poslání soukromé mateřské školy Kvítek

Soukromá mateřská škola vznikla v roce 2010 a je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Soukromá mateřská škola Kvítek chce pro Vaše děti vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený a radostný rozvoj dětské osobnosti. Zároveň vede děti k samostatnosti, tvořivosti, sebejistotě a zodpovědnosti.

Naše mateřská škola připravuje děti na důležité životní chvíle, jako je např. vstup do základní školy. Děti se nenásilnou formou, s přihlédnutím na individuální potřeby, tempo a předpoklady, seznamují s okolním světem, učí se navazovat sociální kontakty s vrstevníky i s „cizími“ dospělými, učí se respektovat sebe sama i druhé.

Principy mateřské školy Kvítek

  • respektování individuality každého dítěte
  • rozvíjení poznávacích dovedností dítěte pod vedením kvalitních pedagogů
  • rozvíjení představivosti a tvořivosti
  • rozvíjení fyzických dovedností
  • rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti navazování sociálních kontaktů
  • rozvíjení správných hygienických a stravovacích návyků
  • vedení k úctě k sobě, k úctě a ohleduplnosti k druhým i k okolnímu světu
  • vedení k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti
  • vedení k pozitivnímu přístupu k učení

Školka je vybavena moderním nábytkem a hračkami s atesty na zdravotní bezzávadnost. Prostory školky jsou umístěny v budově Školy ekonomiky a cestovního ruchu, v klidné lokalitě města Jihlavy na Rantířovské ulici. V těsné blízkosti školky je zastávka MHD a pro rodiče dovážející děti autem je k dispozici parkoviště před budovou školy. Školka má k dispozici velkou zahradu se vzrostlou zelení pro venkovní aktivity.

Zřizovatelem mateřské školy je International Education Center, s.r.o., Rantířovská 9, Jihlava