Informace pro rodiče

Povinnost rodiče nebo zákonného zástupce dítěte

 • rodič či oprávněný zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit s vnitřním řádem MŠ Kvítek a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte ve školce
 • rodič je povinen sdělovat pedagogickým pracovníkům MŠ Kvítek skutečnosti důležité pro pobyt dítěte ve školce, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.
 • rodič je povinen dítě přivádět do školky zdravé a vhodně oblečení
 • rodič se zavazuje hradit školné v souladu s platebními podmínkami

Do skříňky (vybavení dítěte do MŠ)

 • lehce nazouvací bačkorky (ne pantofle)
 • vhodné oblečení do třídy – tričko, legíny (punčocháče), bačkorky
 • vhodné oblečení na spinkaní – pyžamo, noční košile
 • vhodné oblečení na pobyt venku v létě – hrací kalhoty do písku, kraťasy, pokrývka hlavy + holínky, pláštěnka
 • vhodné oblečení na pobyt venku v zimě – oteplovačky, rukavice, sněhule
 • náhradní oblečení – punčocháče, tričko, spodní prádlo, ponožky
 • vše řádně označit – podepsat
 • porcelánový hrníček na pitný režim (aby si ho dítě poznalo)
 • dívkám popř. i chlapcům podepsaný hřeben na vlasy
 • každý měsíc donést balení papírových kapesníků v krabičce

Školkovné (příspěvek na provoz školky)

 • od 1. 9. 2023 činí školkovné pro dvouleté děti 4 000,- Kč (příplatek za pleny 500,- Kč měsíčně), pro ostatní nově nastupující 3 500,- Kč měsíčně
 • částka musí být uhrazena vždy do 20. dne předcházejícího měsíce na číslo účtu: 238341462/0300, VS = rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
 • stravné se hradí na začátku následujícího měsíce na účet nebo na pokladně – kancelář ŠECR

Omlouvání dítěte

 • pokud dítě nepřijde do školky, musí být řádně omluveno a to nejpozději ten den do 7 hod., aby mu nebylo účtované stravné
 • pokud je Vám nepřítomnost dítěte známa předem, informujte o tomto paní učitelku
 • číslo mobilního telefonu, na který je možné psát sms zprávu i volat je: 737 426 386 (na smsku vždy po přečtení odpoví paní učitelka)

Vyzvedávání dětí

 • školka je otevřena od 6.00 hod. do 16.30 hod.
 • po obědě se děti vyzvedávají od 12.00 do 12.30 hod.
 • odpoledne po svačině od 14 hod.
 • prosím o dodržování časů, které jsou výše uvedeny, protože pozdní příchody, popř.odchody, narušují chod školky
 • v nutných případech je možný individuální příchod, odchod, po domluvě s paní učitelkou

Informace v průběhu školního roku

 • vše podstatné Vám předají paní učitelky – ústně, písemně – aplikace Naše MŠ, hromadnou sms zprávou
 • pokud dojde z Vaší strany k jakékoliv změně, prosím hlaste neprodleně tuto skutečnost paní učitelce (změna bydliště …)
 • všechny paní učitelky jsou plně kompetentní přebírat a předávat informace – funguje vzájemná spolupráce a komunikace

Zdravotní způsobilost dítěte

 • dle doporučení MŠMT a MZ má dítě do školky chodit zdravé, bez známky infekčního onemocnění
 • upozorňuji, že dítě, zejména v prvních dnech nemoci (kdy je nejinfekčnější), není možné vodit do kolektivu ostatních dětí – jedná se zejména o rýmu, kašel (nachlazení), zánět spojivek atd.
 • pokud bude dítě při přebírání vykazovat známky infekce, paní učitelka dítě nepřevezme a pošle Vás s ním domů
 • předem Vám děkuji za pochopení, mojí povinností je chránit zájmy dětí a učitelek a umožnit jim hru a práci v bezpečném prostředí
 • v případě alergických projevů u Vašeho dítěte Vás požádám o doložení této skutečnosti lékařem – pouze k nahlédnutí

ŠVP naší mateřské školy