Informace pro rodiče

Povinnost rodiče nebo zákonného zástupce dítěte

 • rodič či oprávněný zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit s vnitřním řádem MŠ Kvítek a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte ve školce
 • rodič je povinen sdělovat pedagogickým pracovníkům MŠ Kvítek skutečnosti důležité pro pobyt dítěte ve školce, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.
 • rodič je povinen dítě přivádět do školky zdravé a vhodně oblečené
 • rodič je povinen oznámit školce předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě neprodleně
 • rodič se zavazuje hradit školné v souladu s platebními podmínkami

Do skříňky (vybavení dítěte do MŠ)

 • lehce nazouvací bačkorky (ne pantofle)
 • vhodné oblečení do třídy – tričko, legíny (punčocháče), bačkorky
 • vhodné oblečení na spinkaní – pyžamo, noční košile
 • vhodné oblečení na pobyt venku v létě – hrací kalhoty do písku, kraťasy, pokrývka hlavy + holínky
 • vhodné oblečení na pobyt venku v zimě – oteplovačky, rukavice, sněhule
 • náhradní oblečení – punčocháče, tričko, spodní prádlo, ponožky
 • vše řádně označit – podepsat
 • porcelánový hrníček na pitný režim (aby si ho dítě poznalo)
 • dívkám popř. i chlapcům podepsaný hřeben na vlasy
 • každý měsíc donést balení papírových kapesníků v krabičce

Školkovné (příspěvek na provoz školky)

 • od 1. 1. 2020 při uzavření dodatku ke smlouvě na celou předškolní docházku dítěte, je školkovné sníženo na 1 500,- měsíčně, což je odčitatelná položka z daně
 • školkovné bez podepsaného dodatku činí 2 900,- měsíčně
 • částka se vybírá vždy měsíc dopředu do 20. dne měsíce