Provoz MŠ

Provozní řád mateřské školy Kvítek

 • do školky přijímáme děti během celého roku už od 2 let věku
 • školka umožňuje celodenní či zkrácenou docházku
 • školka je pravidelně otevřena ve všední dny od 6.00 do 16.30 hod.
 • příchod do školky je 6.00 – 8.00 hod., po předchozí individuální dohodě i později
 • vyzvedávání dětí po obědě od 12.00 do 12.30 hod.
 • vyzvedávání dětí odpoledne je vhodné nejdříve od 14.00, popř. po domluvě
 • na jakékoli změny standardně domluvených časů příchodů a odchodů dítěte je rodič povinen upozornit předem
 • dítě bude předáno pouze dospělé osobě uvedené v evidenčním listu dítěte, který lze aktualizovat dle potřeby
 • rodiče převlékají dítě v šatně a jsou povinni osobně dítě předat učitelce, která za dítě zodpovídá po celou dobu pobytu dítěte v MŠ
 • rodiče musí neprodleně hlásit změnu své adresy a čísla telefonu z důvodu podávání nutných zpráv o dítěti

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • nepřítomnost dítěte v MŠ musí být omluvena osobně v MŠ nebo telefonicky:
 • tel.: 737 426 386 (MŠ)
 • tel.: 739 517 635 (Mgr. Alena Prokopová)
 • tel.: 567 309 773 (kancelář školy)