Akce školky

Akce školky ve školním roce 2021/2022

30. 8.  setkání s rodiči nově přijatých dětí

9. 9.   schůzka s rodiči stávajících dětí

7. 10. projekt s SPC

13. 10. logopedická depistáž

19. 10. Dětský muzikál - projektový den

22. 10. první pomoc pro děti - paní lektorka Milfová

1. 11. Halloweenské veselí

2. 11. exkurze na ZZS - třída Berušek, Včeliček, Broučků

3. 11. Den otevřených dveří ŠECR a MŠ Kvítek

4. 11. setkání s preventistkou MP - třída Berušek a Včeliček

22. 11. návštěva pana myslivce - všechny třídy 24
. 11. představení divadla Na Kopečku - Kocourek Modroočko 3. 12. Mikulášská nadílka ve spolupráci s třídou 3. C

15. 12. představení divadla Na Kopečku - Andělské vánoce
16. 12. vánoční besídka pro rodiče - odložena

22. 12. naděluje Ježíšek

23. 12. - 2. 1. 2022 vánoční prázdniny

7. 1. koledování Tří králů - třída Včeliček

13. 1. vánoční besídka pro rodiče 1. 3. masopustní karneval + průvod

7. 3. Kouzelník Waldini - všechny třídy

21. 3. vynášení Morany ve spolupráci se studenty ŠECR

8. 4. zapojení do akce: Čistá Vysočina + studenti ŠECR

29. 4. pálení čarodějnic 5. 5. Den maminek - vystoupení pro maminky 1. 6. Den dětí - setkání na školní zahrádce s rodiči, plnění úkolů

6. 6. Slavnostní předávání vysvědčení - třída Berušek + studentky ŠECR

14. 6. Krásné a zdravé zoubky - studentky SZŠ

21. 6. Vítání letního slunovratu - propojení generací

29. 6. vystoupení divadla Vanda a Standa

30. 6. návštěva ZOO - všechny třídy

1. 7. pasování budoucích prvňáčků - Berušky

Dovolená (zavřená školka) 18. 7. - 14. 8. 2022