Author: » admin@secrji.cz

Příspěvky

No image

Daňová sleva

Sleva za umístění dítěte Rodiče si mohou nově z daní odečíst až 12 200 Kč za zdaňovací období 2018 za každé vyživované  dítě, jemuž zaplatí školku. Tzv. školkové je možno uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve formě slevy na dani.  Podmínkou je, že poplatník neuplatnil výdaje podle § 24 (pokud […]