Zápis dětí

Do školky už od 2 let

Nově přijímáme děti do školky už od 2 let věku (pokud nenosí plínky a zvládnou základní sebeobsluhu – oblékání, stravování).

Daňová sleva

Sleva za umístění dítěte

Rodiče si mohou nově z daní odečíst až 9.900 Kč za rok 2016 a 11.000 Kč za rok 2017 u každého dítěte, jemuž zaplatí školku. Tzv. školkové je možno uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve formě slevy na dani.  Podmínkou je, že poplatník neuplatnil výdaje podle § 24 (pokud vede účetnictví) a vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Rodiče, kteří budou chtít uplatnit nárok na tuto slevu, budou potřebovat potvrzení školky o celkové výši zaplacené částky školkovného. Toto potvrzení školka vydává na žádost během měsíce ledna každého roku.